Abonneer op de blog RSS feed

Op de Youless site wordt een blog bijgehouden met nieuws en tips met betrekking tot de Youless energy monitor. Volg deze blog om meer uit je Youless te halen.

Spreadsheet macro's v7

door Andras Tucsni

Spreadsheet import macro's versie 7

Met de nieuwe versie 7 van de import macro's voor Openoffice/Libroffice Calc en Microsoft Excel kunnen vanaf nu ook de LS120 gas logdata van de de slimme meter worden geïmporteerd in een spreadsheet tabblad. De nieuwe macro's zijn te downloaden van onze downloads pagina.

De macro's voor deze 2 office platforms zijn ook gelijkgetrokken wat functionaliteit en (grotendeels) code betreft, zodat er voor de gebruiker geen verschil meer is tussen het gebruik van de Excel of Calc macro. Hierdoor is het nu in Excel ook mogelijk om met een Youless die met een wachtwoord beveiligd is te synchroniseren, wat tot nu toe alleen ondersteund was in de Calc macro.

De office import macro's zijn bedoeld voor gebruikers die graag zelf in hun favoriete spreadsheet omgeving data willen kunnen verwerken en/of archiveren. We hebben ervoor gekozen om dat via deze actieve macro import te doen in plaats met een tradionele .cvs bestand export vanwege de volgende 2 voordelen:

  1. Het gebruiksgemak is op deze manier veel groter. De import in de spreadsheet is met een druk op de knop gedaan (en zelfs dat is niet nodig wanneer er voor “automatische synchronisatie bij openen bestand” wordt gekozen).
  2. Door de synchronisatie opzet worden altijd de nieuwste records toegevoegd aan de records die eerder al geïmporteerd waren. Op die manier blijft het bestand vanzelf actueel en gaat de historie zonder limiet terug in de tijd.


Calc is gratis te downloaden voor Windows, Mac en Linux, waardoor dit voor iedereen toegankelijk is. Een grote groep gebruikers wil echter liever Excel gebruiken omdat ze daar meer vertrouwd mee zijn, en zodoende is er ook een macro voor Excel.

De voorbeeld grafieken die in vorige versies bijgevoegd waren zijn in deze versie weggelaten. Dit was altijd enkel als voorbeeld bedoeld, en het gaat vooral om de import functionaliteit. Om verwarring over waar de spreadsheet voor bedoeld is te voorkomen, houden we het nu 'zuiver' op deze import functionaliteit.

Er zijn 2 logresoluties waarin gesynchroniseerd kan worden, namelijk de dagelijkse logwaarden en de uurlijkse logwaarden. De interne dagelijkse log gaat tot 1 jaar terug, en in de LS120 gaat de uurlijkse log tot 10 weken terug. Wanneer er dus tenminste 1x per jaar respectievelijk 1x per 10 weken een synchronisatie plaatsvindt, dan houdt de spreadsheet een aaneengesloten serie van logrecords aan.

Let er op dat vanwege de veiligheidsaspecten van macro's, het kunnen uitvoeren van macro's wel eerst in de office instellingen aangezet moet worden:

  • Openoffice/Libreoffice: Ga naar Extra->Opties of Tools->Opties. Navigeer in de boomstructuur naar OpenOffice.org->Beveiliging en druk op de knop Macroveiligheid. Medium is een veiligheidslevel die aan te raden is. Er wordt dan telkens bij het openen van een bestand expliciet om toestemming gevraagd om de macro's in het bestand uit te mogen voeren.
  • Excel: Druk op de Office knop (of bestand menu) en kies Excel opties. Kies uit de optiemogelijkheden Vertrouwenscentrum->Vertrouwenscentrum instellingen. Kies vervolgens Macro instellingen en selecteer Macro's toestaan.


Zorg ervoor dat deze instellingen aangezet zijn, voordat het office bestand geopend wordt. Meestal zijn macro's anders voor een bestand dat al geopend was nog steeds uitgeschakeld.

Hoewel een Excel bestand geopend kan worden in Openoffice en vice versa, werken de import macro's alleen voor het office platforms waarvoor deze bedoeld is. Gebruik zodoende het .ods bestand alleen voor Openoffice/Libreoffice en het .xlsm bestand alleen voor Excel.

Gebruikers van Excel voor Mac kunnen helaas geen gebruik maken van de Excel macro omdat de gebruikte netwerk toegang binnen Excel specifiek is voor Windows. Uiteraard is het op de Mac wel mogelijk om met Openoffice/Libreoffice te importeren.

Nieuw model Youless LS120

door Andras Tucsni

Vanaf vandaag is de nieuwe Youless LS120 verkrijgbaar in onze webshop. De LS120 is de opvolger van de LS110, en heeft een aantal nieuwe features ten opzichte van het vorige model. Verder kan de LS120 alles wat de LS110 ook al kon, dus het gaat echt om een uitbreiding van functionaliteit.

Op het eerste gezicht ziet de LS120 er herkenbaar uit voor mensen die bekend zijn met de LS110: de nieuwe features zijn in de vertrouwde compacte “luciferdoosje” behuizing ondergebracht. Er zijn echter 2 nieuwe connectoren bijgekomen, en deze geven meteen 2 belangrijkste nieuwe features aan.

Aan de zijkant is er een P1 connector bijgekomen voor aansluiting op een slimme meter P1 poort. De LS120 kan op deze manier ook teruglevering van stroom en gasverbruik opnemen. In de interne log is er ook een apart logkanaal bijgekomen voor het loggen van gasverbruik.

Daarbij is er aan de bovenkant een S0 puls input connector bijgekomen. Hiermee kan het puls signaal van een (DIN rail) kWh meter bedraad worden gekoppeld aan de Youless, en is het niet meer nodig om de Youless op de optische puls LED van een kWh meter te plaatsen.

Intern is hardwarematig het loggeheugen verruimd om het loggen van gas verbruik te faciliteren. Hierbij is ook meteen de interne nauwkeurigheid/resolutie per logpunt verhoogd.

De LS120 gebruikt een nieuwe firmware 1.3 ten behoeve van deze nieuwe hardware features. Daarnaast is het voor de IP configuratie niet meer nodig om de configuratie wizard te gebruiken; de LS120 gebruikt nu DHCP voor de IP configuratie. Een statisch IP adres blijft desgewenst ook nog steeds mogelijk.

Net als de LS110 kan de LS120 gekoppeld worden met de online energiemanager Enelogic. In combinatie met een slimme meter wordt dan uiteraard zowel het stroomverbruik als gasverbuik gekoppeld zodat het complete energiebeeld zichtbaar wordt in het Enelogic dashboard.

Samengevat is de LS120 dus zowel nieuw als op vele punten vertrouwd. Tenslotte is ook nog een ander belangrijk punt vertrouwd, namelijk de prijs. Door een betere inkoop van componenten en productie konden de kostenstijgingen voor een aanzienlijk deel gecompenseerd worden, en we houden daarom de oorspronkelijke prijs aan.

De komende tijd zal de ontwikkeling meer verschuiven richting de Youless apps, welke nog niet van alle nieuwe LS120 features gebruik maken (bijvoorbeeld gas opname). Stay tuned voor meer informatie hierover!

Overstappen van Bidgely naar Enelogic

door Andras Tucsni

Bidgely is de eerste online energiemanager waarmee de Youless gekoppeld kon worden, en stelt haar dienst sinds 2011 beschikbaar voor Youless gebruikers. Door verschuivingen van investeerders, en dus ook belangen, heeft Bidgely echter onlangs besloten dat ze haar dienst niet langer meer beschikbaar zal stellen voor onafhankelijke energiemonitors zoals de Youless. Dit betekent dat gebruikers die graag online willen blijven monitoren, en die dit nu met Bidgely doen, moeten overstappen naar een andere energiemanager.

Youless heeft altijd al de insteek gehad dat keuzevrijheid een groot goed is, en het is dan ook mogelijk om door een andere firmware te laden met een andere energiemanager te koppelen. Hiervoor adviseren wij Enelogic als nieuwe energiemanager, en we werken met Enelogic samen om de overgang voor gebruikers die willen switchen te begeleiden.

Momenteel zijn nog niet alle details bekend gemaakt door Bidgely. Er zou in principe ook een export van de datahistorie geboden worden, maar het is ten tijde van schrijven nog niet bekend hoe dit precies in zijn werk zal gaan. Ook de einddatum tot wanneer accounts nog beschikbaar blijven is nog niet zeker. Houd er rekening mee dat dit mogelijk nog voor de kerst zal zijn, maar we hebben Bidgely verzocht een wat ruimere overgangsperiode aan te houden om de overgang soepeler te laten verlopen.

Updates hierover zullen als edit onder deze post toegevoegd worden. Er zal t.z.t. ook nog een mailing vanuit Bidgely verstuurd om alle gebruikers op de hoogte te stellen. De bedoeling is dat in deze mailing ook de aanwijzingen voor migratie naar Enelogic en data export zullen worden opgenomen.

Gebruikers die graag meteen willen switchen, hoeven uiteraard niet te wachten. De Enelogic firmware kan ook nu al gedownload worden van onze downloads pagina, en de overgang is in principe zo gedaan. Voor informatie over het flashen van de firmware, zie ook deze blogpost.

Rest ons nog om Bidgely te bedanken voor het beschikbaar stellen van hun dienst over de afgelopen 5 jaar. Dit heeft veel gebruikers geholpen met het besparen van energie, en daar gaat het uiteindelijk om.

 

Update 30 november:
Zie ook de gerelateerde Enelogic blogpost.

 

Update 5 december:
Bidgely heeft de sluitingstijd op half januari gesteld. Het is dus aan te raden om voor die tijd over te stappen.

 

Update 15 december:
Bidgely heeft de email notificatie naar alle gebruikers gestuurd. De aanwijzingen over migratie waren daar echter niet in opgenomen. Wij hebben een migratie quick guide opgesteld waarin de overstap beschreven staat in 7 stappen.
De Bidgely sluitingstijd die in de email vermeld staat is 31 december, in tegenstelling tot wat eerder tegen ons gezegd was (half januari).

 

Update 22 december:
Bidgely heeft de onduidelijkheid rondom de sluitingstijd opgehelderd. De dienst zal toch tot 15 januari open blijven, zoals ons ook in eerste instantie gezegd was.

Over het voorgenomen historische data export pad is nog geen opheldering gegeven.

 

Update 29 december:
Gebruikers kunnen per email een aanvraag bij Bidgely indienen om een export van hun historische data beschikbaar te stellen. Deze aanvraag kan ingediend worden bij notice@bidgely.com.

Update 6 januari:
Via onze support kan een conversie van het Bidgely export bestand naar een Enelogic import bestand worden aangevraagd. De migratie quick guide heeft een nieuw hoofdstuk gekregen waarin beschreven wordt hoe dat gedaan kan worden.

 

Update 16 januari:
Data uploads naar Bidgely zijn inmiddels niet meer mogelijk. Bestaande accounts zijn echter nog wel toegankelijk.

 

Update 5 juni:
Bestaande accounts zijn niet meer toegankelijk, maar het is nog steeds mogelijk een export bestand aan te vragen.

 

Android app vernieuwd

door Andras Tucsni

De YouLess Android app heeft een vernieuwde user interface gekregen

De Youless Android app is vernieuwd! Het grootste verschil met de vorige app versie zit onder motorkap, waar het basis raamwerk waarop de app draait helemaal vervangen is zodat de app meer toekomstvast is.
 
Dat wil echter niet zeggen dat er geen verandering te zien is aan de buitenkant. De app navigatie heeft een modernere 'material design' look gekregen, en de performance is in het algemeen ook beter geworden; animaties en overgangen verlopen daardoor vloeiender.

Wat de app functionaliteit betreft is deze ook uitgebreid, en gelijk getrokken met de functionaliteit van de desktop gadget. Zo is er nu ook een Watt piek instelling en een 'solar mode' voor gebruikers die de Youless als zonnepanelen bruto productie meter gebruiken (en de verandering indicatie pijltjes zijn in die modus groen wanneer er meer opgewekt wordt, in plaats van rood).

Deze nieuwe 0.62 versie van de app is geschikt voor Android 4.4 (KitKat) en hoger. Voor oudere Android versies blijft de vorige app versie 0.5 nog te gebruiken.

Omdat er veel onder de motorkap is gewijzigd, wordt de 0.62 app niet over 0.5 heen geïnstalleerd, maar verschijnt deze als een aparte app, al is de naam verder hetzelfde. Het verschil is te zien aan het icoon dat een witte achtergrond heeft gekregen. Aangeraden wordt om gewoon de nieuwe versie te installeren en voor alle zekerheid de werking te controleren. Instellingen zoals het Youless IP adres moeten in de nieuwe app (eenmalig) opnieuw worden ingesteld. Vervolgens kan de oude app gerust verwijderd worden.

Het app apk bestand kan hier worden gedownload, en is uiteraard ook op de downloads pagina te vinden. Nadat het apk bestand gedownload is, kan deze worden geopend om geïnstalleerd te worden. Indien installatie van onbekende bronnen nog niet toegestaan is, dan zal er meestal automatisch gevraagd worden of dit (eventueel eenmalig) aangezet mag worden. Deze instelling kan in het algemeen gevonden worden in Instellingen > Beveiliging > Onbekende bronnen. Net als in voorgaande versies, vraagt de app alleen om een machtiging voor netwerk toegang, en heeft de app verder geen toegang tot andere informatie/functies op het toestel.

PVOutput firmware correctie

door Andras Tucsni

PVOutput firmware update en schrikkeldag correctie

Gebruikers van de PVOutput firmware hebben misschien gemerkt dat vanaf gisteren, 29 februari, recente data uploads in PVOutput niet kloppen. Dit blijkt te komen door een schrikkeldag bug die voor de PVOutput firmware tot gevolg heeft de data die gisteren waren geupload een verkeerde tijdstempel hebben meegekregen.

Voor gebruikers van onze andere firmware varianten, zoals Bidgely en Enelogic, is er niets aan de hand met de uploads; alle data die naar deze energiemanager gestuurd zijn, zijn voor deze firmwares correct.

Vanaf vandaag, 1 maart, zijn de tijdstempels weer gewoon goed, en kloppen alle PVOutput uploads vanaf nu weer gewoon. Toch zijn binnen PVOutput ook de grafieken voor 28 februari en 1 maart geraakt, als gevolg van dat er gisteren data met deze beide tijdstempels verstuurd zijn.

In deze blogpost lichten we toe hoe dit gecorrigeerd kan worden zodat de logwaarden voor 28 t/m 1 maart in PVOutput weer kloppend gemaakt kunnen worden. Voor de dagen daarna hoeft in principe tot 2020 voor wat betreft dit issue geen actie ondernomen te worden, omdat de uploads verder weer vanzelf goed gaan, maar we hebben toch ook al een firmware update beschikbaar zodat hier in 2020 geen hinder meer van ondervonden wordt.

In de interne log van de YouLess zijn onder de Week log (uurlijkse logwaarden) de correcte gegenereerde Wh waarden nog terug te vinden. Via de YouLess web interface pagina Meetgegegevens kunnen deze waarden opgevraagd worden. Deze logwaarden zijn ook voor 29 februari beschikbaar, al wordt 29 februari niet in het tijdstempel vermeld; uit de volgorde (tussen 28 februari en 1 maart) is op te maken dat het om 29 februari gaat.

De log uurwaarden kunnen voor een bepaalde dag bij elkaar opgeteld worden, en vervolgens op PVOutput onder het Your Outputs → Daily → Edit() menu voor de betreffende dag als Wh waarde ingevoerd worden. De oude incorrecte waarde wordt daarmee overschreven, en de data in PVOutput is hiermee dan gecorrigeerd. Dit zou dan in principe voor de dagen 28 februari t/m 1 maart gedaan moeten worden om het weer kloppend te maken.

Zoals gezegd is de oorzaak inmiddels opgelost in een nieuwe firmware versie 1.2.2-PO, welke ook op onze downloads pagina te vinden is. Aangezien de upload vanzelf weer goed zal gaan vanaf 2 maart, is er in principe tot 2020 geen directe urgentie om deze firmware te laden, maar we wilden toch de oplossing in elk geval nu al beschikbaar stellen.

Onze excuses voor het ongemak dat hierdoor is ontstaan voor PVOutput gebruikers. We hopen dat met de bovenstaande informatie iedereen toch de upload data kan corrigeren. Met de firmware update zal dit in elk geval in de (verre) toekomst niet meer gebeuren.

 

Edit/Addendum: Het volgende geldt voor alle 1.2.0 Youless firmwares:

In de interne log maandrapportage van de Youless webinterface beginnen de maandoverzichten voor bepaalde maanden op de 2e dag van de maand in plaats van de eerste. De laatste waarde in het overzicht is van de eerste dag van de volgende maand. De getoonde waarden zijn verder correct, en de werking van de office macro's blijft ook behouden; het is enkel een verschuiving in het overzicht. Er is m.a.w. in principe hierdoor geen functieverlies.

 

De interne daglogwaarde voor 28 februari is voorts niet juist geweest op die specifieke dag. De overige interne daglogwaarden zijn verder wel correct.

 

Vanwege het bovenstaande zijn er ook 1.2.2 versies op de downloads pagina beschikbaar gesteld voor de overige firmwares. Net als voor de PVOutput firmware is er tot 2020 geen directe urgentie voor deze update, maar de update is bij deze wel beschikbaar.