Abonneer op de blog RSS feed

Op de Youless site wordt een blog bijgehouden met nieuws en tips met betrekking tot de Youless energy monitor. Volg deze blog om meer uit je Youless te halen.

Spreadsheet macro's v8

door Andras Tucsni

Spreadsheet import macro's versie 8

In versie 8 van de import macro's voor Openoffice/Libroffice Calc en Microsoft Excel is er nu een tabblad toegevoegd waarbij de Youless LS120 interne log van de S0 input in een apart tabblad ingelezen kan worden. Net als bij de andere tabbladen is dit weer onderverdeeld in dagwaarden en uurwaarden.

 

Om de S0 input als een apart kanaal in te kunnen lezen is minimaal Youless firmware versie 1.4 vereist, want in eerdere versies van de firmware werd de S0 input nog niet in een onafhankelijk kanaal geregistreerd. Alle Youless exemplaren die vanaf januari aangeschaft zijn voldoen daar aan. Gebruikers die nog versie 1.3 hebben kunnen de laatste firmware versie van onze downloads pagina downloaden.

 

Verder is er in de excel variant nog een issue verholpen die alleen optrad bij lange IP adressen, dat wil zeggen in situaties waarbij alle 4 de getallen in het IP adres uit 3 cijfers bestaan. Er kon dan in eerdere macro versies een foutmelding optreden waardoor de synchronisatie niet lukte.

 

De nieuwe macro's zijn te downloaden van onze downloads pagina.

 

De office import macro's zijn bedoeld voor gebruikers die graag zelf in hun favoriete spreadsheet omgeving data uit de interne log willen kunnen verwerken en/of archiveren.

LS120 firmware update 1.4.1

door Andras Tucsni

Firmware update 1.4.1 voor de LS120 bevat een aantal kleine verbeteringen.

Er is een firmware update 1.4.1 beschikbaar voor de Youless LS120. Deze is te downloaden van de LS120 downloads pagina. Deze update bevat een aantal kleine verbeteringen. Het zal afhankelijk zijn van de LS120 gebruikssituatie, of deze verbeteringen al dan niet merkbaar zijn. Het gaat vooral om de volgende twee situaties:

  1. Bij gebruik van de S0 input:
    Op de Youless web interface home page wordt nu ook de totaal kWh meterstand van de S0 input teller weergegeven. In versie 1.4.0 werd nog alleen het instantaan vermogen op de S0 input weergegeven. Diverse gebruikers hebben hier naar gevraagd, dus we hebben dit daarom toegevoegd.
  2. Bij koppeling met een (domotica) systeem i.c.m. de oudere slimme meter versie DSMR2:
    In deze situatie kon het voorkomen dat er heel soms een corruptie in een uitleeswaarde kon sluipen. Dit kon alleen optreden met de oudere slimme meters met versie DSMR2, en niet met de nieuwere slimme meter versies DSMR4 en (D)SMR5. Dit is nu opgelost in firmware versie 1.4.1.

Er zijn verder nog een aantal andere kleinere verbeteringen doorgevoerd. Voor wie de details wil weten; deze kunnen in de changelog worden nagelezen.

 

Nieuwe LS120 firmware 1.4

door Andras Tucsni

Nieuwe firmware versie 1.4 voor de LS120

De nieuwe firmware versie 1.4 voor de Youless LS120 is nu beschikbaar als download. In deze firmware wordt de (bedrade) S0 puls input van de LS120 een onafhankelijk nieuw kanaal, naast het kanaal voor P1/LED/draaischijf.

 

 

In de 1.3 firmware kwam de S0 input nog op hetzelfde 'hoofdkanaal' uit als de overige inputs, waardoor er gekozen moest worden om de LS120 ofwel als S0 logger, of als logger voor de hoofdmeter te gebruiken. Omdat het regelmatig voorkomt dat gebruikers naast de hoofdmeter nog een extra logkanaal voor bijvoorbeeld zonnepanelen willen hebben, is dit nu mogelijk gemaakt met de nieuwe 1.4 firmware. De S0 input kan dan verbonden worden met de S0 puls output van een DIN rail kWh meter, die op bijvoorbeeld de zonnestroomgroep geschakeld is.

In de web interface van de LS120 heeft de S0 input een eigen instelbare meterconstante gekregen, en ook een eigen intern logkanaal. De geregistreerde energiestroom op de S0 input wordt met dezelfde resolutie gelogd als het verbruik op het hoofdkanaal. Praktisch gezien zijn er daardoor nu 3 interne logkanalen, namelijk: hoofdmeter elektriciteit, gasmeter (P1) en S0.

Voor gebruikers die momenteel (nog) geen extra kanaal willen gebruiken is het niet nodig om de firmware te updaten. Deze firmware release richt zich namelijk puur op de uitbreiding met het extra kanaal. Voor gebruikers die dat wel willen gebruiken, volgt hieronder informatie om rekening mee te houden wanneer er vanuit een bestaande situatie geupdate wordt:

Als de LS120 momenteel gebruikt wordt als S0 logger, dan 'schakelt' de interne logging na de update naar het nieuwe S0 kanaal. Oude logdata staan nog in het hoofdkanaal gelogd, maar nieuwe data op de S0 input worden nu in het nieuwe S0 logkanaal gelogd. Andersom is er voor gebruikers die tot nu toe alleen de P1 of optische input gebruikten geen bijzonderheid, want dat blijft op dezelfde manier werken.

iOS app update 1.5.2

door Andras Tucsni

iOS app update beschikbaar in app store

De Youless iOS app heeft een update gekregen naar versie 1.5.2, welke onlangs in de App Store is vrijgegeven. De belangrijkste wijziging is dat de app voorbereid is op de komende iOS 11 update, waar de oude app niet meer geschikt voor was. Op deze manier kan de Youless app gewoon gebruikt blijven worden wanneer Apple naar verwachting in de herfst de iOS 11 update uit gaat rollen.

Maar er zijn ook vernieuwingen doorgevoerd. Zo kan de app nu net als de Android app ook met negatieve waarden omgaan, dus wanneer er stroom teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet. Dit is met name nuttig voor gebruikers met een LS120 in combinatie met een slimme meter in een situatie waarin er zonnepanelen geïnstalleerd zijn.

Deze “Zonnepaneel mode” kan ook als losse schakelaar in de configuratie van de app expliciet aangezet worden. In dat geval gaat de app er van uit dat er altijd energie opwekking gemeten wordt. Dit zal zo zijn wanneer de Youless direct op een kWh meter van een zonnestroom groep is geïnstalleerd, en niet op de hoofdmeter. Deze optie kan zowel voor de LS110 als de LS120 worden gebruikt.

LS120 firmware update

door Andras Tucsni

Firmware update voor de LS120

In firmware versie 1.3.4 is het upload protocol naar Enelogic uitgebreid met een extra tijdstempel voor de laatst ontvangen slimme meter gasmeter stand. De gasmeter stuurt draadloos elk uur, of elke 5 minuten (in de nieuwste DSMR5 slimme meters) een update van de gasmeterstand naar de elektriciteitsmeter. De gasmeterstand wordt dus minder vaak bijgewerkt dan de elektriciteitsmeterstand die elke 10 seconden, of elke seconde (DSMR5) bijgewerkt wordt.

Enelogic kan het gasverbruik door dit extra tijdstempel nauwkeuriger loggen. Dit is met name voor DSMR5 meter bezitters merkbaar omdat de 5 minuten resolutie zo beter uit de verf komt in het Enelogic dashboard.

Voor de oudere slimme meters maakt dit minder uit, maar er is nog een ander voordeel. Het kan in een enkel geval voorkomen dat er een storing is in de draadloze communicatie tussen gasmeter en elektriciteitsmeter. De gasmeterstand verandert dan uiteraard langere tijd niet meer, maar buiten het stookseizoen kan dat op zich gewoon zijn voor sommige huishoudens. Doordat het gas tijdstempel echter ook niet verandert, kan de communicatiestoring herkend worden, en zo kan er door Enelogic een alert gestuurd worden.

Gebruikers die vrij recentelijk een LS120 aangeschaft hebben zullen de 1.3.4 firmware al hebben. De firmware versie wordt op de home page van de Youless web interface getoond. Gebruikers die 1.3.4 nog niet hebben, kunnen de firmware/flash utility van onze downloads pagina downloaden.