Abonneer op de blog RSS feed

Op de Youless site wordt een blog bijgehouden met nieuws en tips met betrekking tot de Youless energy monitor. Volg deze blog om meer uit je Youless te halen.

Nieuwe versie Android app

door Andras Tucsni

In Android app versie 0.70 kan tussen het hoofdkanaal en de S0 input geschakeld worden.

De Youless app is in eerste instantie gemaakt om een bepaalde stroomverbruiker op te sporen. Omdat de app in realtime veranderingen in totaalverbruik toont, kan bij het inschakelen of uitschakelen van een apparaat het verbruik dat bij dat apparaat hoort meteen gezien worden.
 
Soms krijgen we de vraag om ook de S0 input van de Youless LS120 realtime te kunnen zien, en omdat het accent van de app op het totaalverbruik ligt kon dit voorheen nog niet. In versie 0.70 van de app is het nu mogelijk om te wisselen tussen het hoofdkanaal en het S0 kanaal. Vanuit de toolbar bovenaan kan snel geschakeld worden tussen het een of het ander.

We hebben de gelegenheid aangegrepen om ook andere dingen te verbeteren. Zo is nu met de kleur groen duidelijk in de grafiek te zien wanneer er stroom terug geleverd wordt. De kleur groen wordt nu ook voor de wijzerplaat exclusief voor indicatie van teruglevering gebruikt, zodat er geen verwarring kan ontstaan over wanneer er sprake is van teruglevering of verbruik. Verder ondersteunt de app nu naast Nederlands ook de talen Engels en Duits, en toont de Status pagina ook actuele meterstanden voor de S0 input.
 
Deze nieuwe app is geschikt voor Android 5 (Lollipop) en hoger. Het app apk bestand kan hier worden gedownload, en is natuurlijk ook op de downloads pagina te vinden. Nadat het apk bestand gedownload is, kan deze worden geopend om geïnstalleerd te worden. De Youless app heeft geen bijzondere machtigingen binnen Android nodig, want het hoeft alleen de Youless op het netwerk te kunnen bereiken.
 

LS120 geschikt voor Vlaamse digitale meter

door Andras Tucsni

LS120 geschikt voor Vlaamse digitale meter

Sinds kort wordt de digitale meter in Vlaanderen uitgerold. Omdat dezelfde slimme meter standaard (SMR5) als in Nederland gebruikt wordt, werkt de Youless LS120 zodoende ook met deze meters. Gebruikers in Vlaanderen kunnen op deze manier via de P1 poort over dezelfde functionaliteit beschikken als LS120 gebruikers in Nederland.

Hoewel de slimme meter standaard hetzelfde is, zijn er 2 punten waarop de Vlaamse meter net iets anders werkt, namelijk:

  1. De gasmeterstand wordt via een andere codering doorgegeven op de P1 poort. Dit heeft te maken met dat in Vlaanderen geen temperatuurcorrectie in de meting van de gasmeter zelf wordt uitgevoerd, en in Nederland wel. Daarom is er een firmware update 1.4.3 voor de LS120 waarmee de gasmeterstand van deze meters ook herkend wordt. Binnenkort zullen alle nieuwe Youlessen standaard van deze firmware versie voorzien worden. Op onze downloads pagina is deze versie nu al te downloaden.

  2. De codering van het daltarief en het piektarief is in Vlaanderen andersom genummerd. Waar in Nederland tarief I het daltarief is, is tarief I in Vlaanderen weer het piektarief. Voor de interne log van de Youless maakt dit niet uit, want deze kijkt naar de verandering in verbruik per logperiode, ongeacht vanuit welke teller dit komt. Dit gaat dus vanzelf goed in alle bestaande LS120 firmware versies.

    Bij een koppeling met een online energiemanager, zal dit voor de energiemanager echter wel uitmaken. De energiemanager moet er als het ware bewust van zijn dat de betekenis van tarief I en II afhankelijk is van het gebied waarin de meter zich bevindt. Daarom zal een gebruiker die bijvoorbeeld de LS120 koppelt met Enelogic gevraagd worden in welk land het gebouw zich bevindt waar de uitlezing voor wordt aangevraagd. Zodra hier België wordt ingevoerd, zullen de dal- en piektarieven automatisch worden omgedraaid zodat de uitlezing goed verloopt.

    Ook bij koppelingen van de LS120 met Domotica systemen of community projecten is het goed om dit te realiseren. Het zal van de implementatie per systeem of project afhangen of dit wel of geen impact heeft, en of er voor de ondersteuning van Vlaamse digitale meters een wijziging nodig is of niet.


Samengevat kan de LS120 dus ook met de P1 poort van de digitale meters in Vlaanderen gebruikt worden, en kunnen mensen in Vlaanderen daarmee ook gebruik maken van alle door Youless ondersteunde online energiemanagers.

 

Update:
Het kan zijn dat de P1 poort op de elektriciteitsmeter nog niet geactiveerd was. In dat geval dient deze activatie nog bij de netbeheerder aangevraagd te worden. De P1 poort zal pas na de activatie data aan de Youless beschikbaar stellen.

LS120 firmware update 1.4.2

door Andras Tucsni

Firmware update 1.4.2 voor de LS120 verbetert 2 punten met betrekking tot de S0 input.

De huidige 1.4 firmware van de Youless is al enige tijd onveranderd omdat deze eigenlijk door de bank genomen gewoon prima werkt. Recentelijk zijn er door oplettende gebruikers toch 2 puntjes met betrekking tot de S0 input kWh teller gevonden, en om deze op te lossen is er nu een nieuwe firmware versie 1.4.2.

De reden dat dit niet eerder opgemerkt of gemeld was, komt waarschijnlijk omdat het voor het ene punt pas na verloop van langere tijd merkbaar wordt, en voor het andere punt het zich alleen in relatief zeldzame configuraties voordoet. Bovendien zijn het ook punten met een vrij kleine impact, en dat maakt het ook nog eens minder opvallend.

Bij het eerste punt bleek dat wanneer de S0 kWh teller een waarde van 10000,000 kWh of meer bereikt, dat er dan op de home page van de Youless extra decimalen achter de waarde verschijnen die daar niet horen. Voor de nauwkeurigheid van de getoonde waarde maakt dat vrijwel niet uit omdat het vanaf de 4e decimaal is, maar ze horen er niet te staan. Overigens heeft dit verder geen effect op de waarde die naar een energiemanager geüpload wordt. In firmware 1.4.2 worden alleen de 3 decimalen die er horen te staan getoond, ook vanaf de 10000,000 kWh.

Het tweede punt heeft alleen betrekking op gebruikers die een DIN rail kWh meter op de S0 input aangesloten hebben met een meterconstante van meer dan 1000 imp/kWh. Dat betekent dat het sowieso geen betrekking heeft op kWh meters die bij Youless aangeschaft zijn, en voor het merendeel van gebruikers die een andere kWh meter hebben waarschijnlijk ook niet. Dit omdat 1000 imp/kWh verreweg het meeste voorkomt.

Bij DIN rail kWh meters met een 1000+ meterconstante ontstaat een klein afrondingsverschil naar beneden toe bij elke geregistreerde puls, wat uiteindelijk op de totale S0 kWh tellerstand tot enkele procenten kan oplopen (afhankelijk van wat de meterconstante is). Dit effect heeft alleen betrekking op de S0 input, en niet op LED pulsen die optisch geregistreerd worden. In firmware versie 1.4.2 is de nauwkeurigheid van de S0 kWh teller gelijk aan die van de optische LED teller, namelijk 3 decimalen nauwkeurig.

Firmware 1.4.2 kan voor de energiemanagers Enelogic, PVOutput en Energiemanageronline gedownload worden vanaf onze LS120 downloads pagina.

Tenslotte nog een opmerking over eventuele waarschuwingen van virusscanners: we hebben gemerkt dat een toenemd aantal virusscanners tegenwoordig 'getriggerd' raken door de firmware flash utility, terwijl deze nog steeds even veilig is al dat hij al jaren is. Er wordt namelijk helemaal niets geïnstalleerd; er wordt alleen geflasht over het netwerk.

Een aantal virusscanners lijkt het netwerk utility deel (netcat) van de flash utility verdacht te vinden, omdat dit theoretisch ook voor andere dingen dan flashen gebruikt zou kunnen worden. We controleren onze releases echter altijd, en de utility kan zonder problemen gebruikt worden. Het merendeel van de virusscanners ziet dan ook geen probleem met de flash utility, en de scanners die wel een melding geven die houden het meestal op een algemene (generic) waarschuwing.

Android app update

door Andras Tucsni

Youless app update voor Android 8 en 9

Na de recente update voor Android 8 en 9, werkt de Youless app versie 0.63 niet meer goed op deze apparaten. De plek van de grafische elementen in de app klopt niet meer, waardoor de app effectief niet meer bruikbaar is.
 
Er is daarom een nieuwe versie van de app waarin dit probleem opgelost is. Deze nieuwe 0.64 versie is geschikt voor Android 4.4 (KitKat) en hoger, maar het is vooralsnog alleen voor Android 8 en 9 gebruikers nodig om de app te updaten. Functioneel gezien is de app verder identiek gebleven, met als enig merkbaar verschil dat de navigatiebar naar de onderkant van het scherm is verhuisd.

Omdat voor deze fix het onderliggend app framework grotendeels is gewijzigd, wordt de 0.64 app niet over 0.63 heen geïnstalleerd, maar verschijnt deze als een nieuwe app, al is de naam verder hetzelfde. Aangeraden wordt om gewoon de nieuwe versie te installeren en de oude te verwijderen. Instellingen zoals het Youless IP adres moeten in de nieuwe app (eenmalig) opnieuw worden ingesteld.

Het app apk bestand kan hier worden gedownload, en is uiteraard ook op de downloads pagina te vinden. Nadat het apk bestand gedownload is, kan deze worden geopend om geïnstalleerd te worden.
 
Indien installatie van onbekende bronnen nog niet toegestaan is, dan zal er meestal automatisch gevraagd worden of dit (eventueel eenmalig) aangezet mag worden. Deze instelling kan in het algemeen gevonden worden in Instellingen > Beveiliging > Onbekende bronnen.
 
Net als in voorgaande versies, heeft de app alleen een machtiging voor netwerk toegang nodig, en heeft de app verder geen toegang tot andere informatie en/of functies op het toestel.

LS120 ondersteuning Energiemanageronline.nl

door Andras Tucsni

LS120 kan met Energiemanageronline.nl gekoppeld worden

Voor ons vorige Youless model LS110 bestond al geruime tijd de mogelijkheid om deze met de online energiemanager Energiemanageronline.nl te koppelen. Voor de slimme meter P1 input en S0 input van ons huidige Youless model LS120 bestond er tot voor kort echter nog geen (volledige) ondersteuning op Energiemanageronline.nl.
 

Dat is nu veranderd. Energiemanageronline ondersteunt nu ook alle functionaliteit van de LS120 waardoor het mogelijk is om realtime slimme meter data, maar ook realtime (zonnestroom) S0 input metingen met dit online platform te koppelen. Op onze downloads pagina is daarom nu voor de LS120 ook een firmware te vinden die voor koppeling met dit platform gebruikt kan worden.